خانه عنکبوتی من

کش رفته از مردم

جمعه, ۲۴ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۲۶ ب.ظ

بی تو تقویم پر از 

جمعه بی حوصله هاست ...

و جهان مادر آبستن خط فاصله هاست ....

علیرضا آذر

۹۵/۱۰/۲۴
الهه ..